HP ProLiant DL320e Gen8 V2

QuickServ เป็นตัวแทนจำหน่าย Server ที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องจาก DELL ประเทศไทย มั่นใจบริการเหนือกว่า ราคาถูกกว่าใคร